Relacja z zajęć

Tablica interaktywna odpowiednio dobrana ułatwia pracę nauczyciela, mobilizuje uczniów do współpracy, wpływa pozytywnie na motywację, pomaga w zapamiętaniu i zrozumieniu zagadnień zarówno na lekcjach z dziećmi jak i młodzieżą.


Interaktywność daje możliwość wchodzenia w interakcję z treścią na ekranie, co jest istotne zwłaszcza dla młodszych uczniów i dzieci z niepełnosprawnością intelektualną- daje im możliwość grania ręką i ciałem, dodaje element ruchu, który jest istotny (nie muszą siedzieć w ławce).


Są to:
 ćwiczenia typu puzzle, w których dziecko dobra elementy układanki w odpowiedniej
kolejności
 przesuwa elementy do zbiorów,
 łączenie w pary,
 memo obrazkowe,
 różnicowanie głosek i sylab,
 kodowanie,
 puzzle matematyczne,
 wykreślanki - prawidłowo zaznaczone słowo zostaje wykreślone na liście, a obrazek je
ilustrujący zyskuje kolory,
 wyszukiwanie filmów edukacyjnych.


Tego typu ćwiczenia są wykorzystywane na wielu przedmiotach, pozwalają nauczycielowi przekazywać wiedzę w sposób bardziej efektywny. Dzięki interaktywnym ćwiczeniom czy też prezentacjom łatwiej mu jest wytłumaczyć nawet najtrudniejsze zagadnienia. Symulacje multimedialne ułatwiają uczniom zrozumienie najbardziej skomplikowanych tematów.
Nieoceniona dla nauczycieli jest również możliwość wielokrotnego wykorzystywania raz przygotowanych materiałów.