Wywiadówki 2023/2024

Terminy spotkań rodziców z wychowawcami klas
 
07.09.2023
09.11.2023
07.12.2023
17.05.2023
 
Zebrania będą odbywać się o godzinie 16.00