Opieka dentystyczna

Nieodpłatne leczenie i opieka stomatologiczna dla dzieci i młodzieży

Zgodnie z  Ustawą z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 2019 poz. 1078)

określającej odpowiedzialność organu prowadzącego szkołę i jej dyrektora za zorganizowanie opieki stomatologicznej

informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z nieodpłatnej opieki w tym zakresie dla dzieci i młodzieży oferowanej

przez dentobus- mobilny gabinet dentystyczny.

Korzystanie z pomocy dentystycznej nie jest obowiązkowe.

Wniosek wyrażenia zgody znajduje się w plikach do pobrania.