Ubezpieczenie dziecka 2023/2024

Propozycje ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
dzieci i młodzieży na rok szkolny 2023/2024
 
 
Rodzice samodzielnie decydują o wyborze ubezpieczyciela.
Może nim być każdy podmiot prowadzący działalność ubezpieczeniową.
  

 

Ulotki informacyjne dostępne w plikach do pobrania.