Grono Pedagogiczne

Dyrektor szkoły - mgr Violetta Szczyrk

Zastępca dyrektora - mgr Beata Oleksa

 

Nauczyciele uczący w klasach szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023-2024

 

edukacja wczesnoszkolna

mgr Lidia Barylak

mgr Jolanta Kamaryk

mgr Henryka Furyk

mgr Katarzyna Chodorska

 

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

mgr Kornelia Budz

 

edukacja informatyczna (kl. I-III) 

 

mgr Dorota Moździerska

mgr Katarzyna Bilińska

 

j. polski

 

mgr Alicja Pac

mgr Małgorzata Dolak

mgr Barbara Badowska

 

j. angielski

 

mgr Aniela Tekiela

mgr Danuta Knosala

mgr Wiktoria Herman

 

j. niemiecki

 

mgr Katarzyna Wesoła

 

matematyka

 

mgr Grażyna Janusz

mgr Monika Kleszyk

 

biologia

 

mgr inż. Katarzyna Bilińska

 

przyroda

 

mgr inż. Katarzyna Bilińska

 

historia

 

mgr Ewa Skura-Prajel

mgr Wojciech Kwieciński

 

 

geografia

mgr Katarzyna Juszczyszyn

 

chemia

 

mgr Katarzyna Juszczyszyn

 

fizyka

 

mgr inż. Katarzyna Bilińska

 

wiedza o społeczeństwie

 

mgr Dorota Moździerska

 

informatyka

 

mgr Dorota Moździerska

 

edukacja dla bezpieczeństwa

 

mgr Katarzyna Drabik

 

wychowanie fizyczne

 

mgr Jolanta Kamaryk

mgr Katarzyna Bernacka

mgr Ryszard Donajski

 

muzyka

 

mgr Katarzyna Chodorska

 

plastyka

 

mgr Katarzyna Chodorska

 

technika

 

mgr Radosław Paszkowski

 

religia

 

mgr Danuta Knosala

ks. Tadeusz Dziedzic

 

wychowanie do życia w rodzinie

 

mgr Ewa Skura-Prajel

 

doradztwo zawodowe

 

mgr Olga Olszewska

 

pedagog

 

mgr Maria Wacyra

 

psycholog

 

mgr Olga Olszewska

 

logopeda

 

mgr Alicja Pac

 

olinofrenopedagog

 

mgr Mariola Zalejska

 

biblioteka

 

mgr Brygida Sprung

mgr Arkadiusz Lelek

 

kierownik świetlicy

 

mgr Beata Matysiak

 

wychowawca świetlicy

 

mgr Maria Dawidziak

mgr Henryka Furyk

mgr Olga Olszewska

mgr Wojciech Kwieciński