Rada Rodziców

Dobrowolne składki w celu wspierania działalności statutowej szkoły rodzice mogą wpłacać
na konto  Rady Rodziców Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie
 

72 8890 1079 0009 3565 4006 0001

 
Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024
 
Przewodnicząca 
pani Sylwia Dziębor
Z-ca Przewodniczacej
pani Justyna Jagiełło- Bąk
Sekretarz 
pani Angelika Kieloch
Skarbnik 
pani Katarzyna Jędryszczak