Wywiadówki 2022/2023

Spotkania rodziców z wychowawcami klas

14.09.2022r.- godz. 16.00
21.12.2022r. - godz. 16.00
17.05.2022r. - godz. 16.00