Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty zostaną dostarczone do szkół w dniu 2 lipca 2024 r. w godzinach 09:00 - 14:00.

Termin wydania zaświadczeń  lub informacji zdającym został ustalony przez dyrektora CKE na dzień 3 lipca 2024 r.