Terminy egzaminów poprawkowych

Uczniów zdających egzamin poprawkowy informujemy o terminach egzaminów

Matematyka- 26.08.2024 godz. 9.00

Język polski- 26.08.2024 godz. 9.00

WOS- 27.08.2024 godz. 9.00

Biznes i zarządzanie- 26.08.0224 godz. 9.00

Wychowanie fizyczne- 27.08.2024 godz. 9.00

Język niemiecki- 27.08.2024 godz. 9.00