Egzamin na kartę rowerową

Uczniowie, którzy oddali nauczycielowi techniki zgodę rodziców na ubieganie się o kartę rowerową, mogą przystąpić do egzaminu teoretycznego i praktycznego.


Terminy egzaminów:
12.06.2023r. (poniedziałek) na 3. lekcji, sala 29 - egzamin teoretyczny (test ze znajomości
przepisów ruchu drogowego oraz zasad bezpiecznego poruszania się po drogach).
Po zdaniu tej części egzaminu można przystąpić do egzaminu praktycznego.'

19.06.2023r. (poniedziałek) na 3. i 4. lekcji na terenie szkoły – egzamin praktyczny.
Trzeba mieć swój rower, aby do niego przystąpić.

Agnieszka Rybicka