Spotkanie dla rodziców uczniów przyszłej kl. 1

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne Rodziców uczniów przyszłej klasy pierwszej, które odbędzie się 14 czerwca 2023 r. o godz. 16.00 w sali 41 ( II piętro)